Upplevelser i arbetslivet

Det är inte lätt att vara en upplevelsehatare i dessa dagar. Om man lyckats övertyga sina nära och kära om att det är en dålig idé att ge bort en upplevelse i present kan man ändå tvingas vara med om en eller flera på jobbet.

Nej, vi skojade naturligtvis. Men bara till hälften. Det är sant att det har blivit vanligare med många olika typer av events och upplevelser inom arbetslivet idag. Men vi är övertygade om att de flesta uppskattar detta. Som i många andra situationer handlar det dock om planering, och att presentera ett bra arrangemang.

Teambuilding

Många olika upplevelser arrangeras inom ramen för teambuilding, alltså aktiviteter som syftar till att skapa en bättre sammanhållning inom en grupp. Detta kan ha stor betydelse för arbetsgrupper som sedan kommer att arbeta tätt tillsammans.

Teambuilding har växt till en jättemarknad, och det finns flera företag som enbart arbetar med aktiviteter, eller framtagande av material, för detta. Det finns också en wiki, Teampedia, som är helt inriktad på verktyg och övningar för teambuilding. Där kan man hitta övningar indelade i olika kategorier, som namnövningar och övningar som syftar till att göra upp med olika stereotyper. Det går också att sortera övningarna efter antalet deltagare.

Teambuilding kan handla om allt möjligt, men vanligt är att man tillsammans i en grupp ska lösa en uppgift. Detta kan ske i form av ett rollspel, t.ex. att man ska representera olika länder och lösa en konflikt i ett imaginärt FN. Det som flest förknippar med ordet teambuilding är nog snarare höghöjdsbanor och annat som utmanar på olika sätt. Det är även vanligt med olika typer av tillitsövningar. Man kan dock fråga sig om dessa är lika effektiva som de mer problemorienterade övningarna när det gäller att utveckla gruppen i professionellt hänseende. I arbetslivet stöter vi ofta på problem som ska lösas, inte sällan i grupp. Det är dock sällan som man som vuxen får tillfälle att träna på detta, såvida man inte är medlem i någon förening. Många ideella föreningar är också flitiga användare av de resurser som finns på detta område.

Upplevelsepresenter

Många företag delar ut presenter till de anställda vid jul, och ibland också vid andra tillfällen, t.ex. när någon ska avtackas. Det blir allt vanligare att ge bort upplevelser vid dessa tillfällen, och det beror på flera saker. En upplevelse har nämligen flera fördelar:

  • Den tar ingen plats. Detta gör den lämplig att ge till den som har allt, som det ju brukar heta.
  • Om det är svårt att veta vad mottagaren har för intressen kan man ge bort ett presentkort som kan användas för många olika typer av upplevelser. Då kan den som får presentkortet själv välja en upplevelse som passar.
  • Chansen att ge bort något som mottagaren redan har minskar betydligt. Säg att mottagaren är intresserad av matlagning, och att valet står mellan att ge bort en kniv och en matlagningskurs. Chansen att mottagaren redan har en likvärdig kniv hemma är större än chansen för att hen redan har gått exakt samma matlagningskurs.

För att sammanfatta: när tvivel föreligger, ge då bort en upplevelse.