Framgångsfaktorer för en bra arbetsplats

En bra arbetsmiljö leder till att medarbetarna på en arbetsplats trivs och arbetar mer effektivt. För arbetsgivare gäller det därför att skapa de rätta förutsättningarna på arbetsplatsen.

För att skapa en arbetsmiljö där de anställda trivs finns flera saker att tänka på. Gemenskap och samhörighet mellan medarbetarna är en av de viktigaste framgångsfaktorerna.

Teambuildning och profilkläder

Teambuilding genom gemensamma upplevelser på ett annat ställe än arbetsplatsen är ett sätt att öka gemenskapen. Att ha profilkläder med företagets tryck som delas ut till alla anställda är ett annat sätt att öka känslan av att tillhöra samma “lag”. Hos T&S Reklam finns exempelvis tröjor och jackor som kan fås med valfritt tryck.

Arbetsmiljön

Fokus på arbetsmiljö och hälsa är en framgångsfaktor för företag. Psykisk ohälsa och sjukskrivningar blir dyrt för arbetsgivaren men det verkar som att anställda och chefer har olika syn på vad som är orsaken till ohälsan.

–När vi frågat anställda ser vi väldigt tydligt att de anser att psykisk ohälsa har sin grund i hur det är på jobbet. När vi frågat cheferna säger de istället att förklaringen främst finns i privatlivet.

 

Det säger Kristina Ström Olsson som är hälsostrateg hos Länsförsäkringar till VD-tidningen.

Arbetsmiljö handlar om både den psykiska arbetsplatsen och den fysiska. Anställda som sitter flera timmar framför en datorskärm varje dag bör få hjälp av en ergonom att ställa in stol och skärm för att undvika överbelastningsskador i nacke och handleder. På en byggarbetsplats är säkerheten A och O eftersom det bland annat kan ske allvarliga fall eller klämskador.