Förbättra företaget genom teamkänsla

Att driva ett företag handlar inte bara om varor och tjänster utan lika mycket om att få personalen att arbeta som ett team. Att stärka teamkänslan är ett bra sätt att nå nya hisnande resultat i företaget.

Dålig stämning på arbetsplatsen eller rent av trakasserier är lika förödande för företaget som för de anställda som drabbas. Detta kan dock snabbt ändras och vändas i en positiv riktning genom att få hela arbetsstyrkan att inte bara arbeta som ett team utan att också känna sig som ett team. Precis som i ett idrottslag så gör en stark vi-känsla att såväl den enskilde medarbetaren som hela gruppen presterar bättre och helt plötsligt så blir 1+1 inte längre 2 utan 3 eller kanske till och med 5. Det finns givetvis en massa olika tips för hur du bygger en teamkänsla men det kan vara svårt att sålla bland all information på Internet. Därför är det alltid en god idé att anlita ett proffs, som till exempel Lena Skogholm vars föreläsningar du hittar på lenaskogholm.se/forelasningar/.

”Inom idrotten är det vanligt att det pratas om lagkänsla och tränarna vet att dålig stämning kan sänka hela laget.”

Blås ut den dåliga stämningen och bygg ett team

Inom idrotten är det vanligt att det pratas om lagkänsla och tränarna vet att dålig stämning kan sänka hela laget. Att leda ett sportlag innebär ett stort ansvar och samma sak gäller för dig som driver ett företag. Gruppdynamik handlar om så mycket mer än att bara skapa god stämning i gruppen. Det handlar om att bygga förtroenden och att få samtliga medarbetare att arbeta mot samma mål så att just ditt företag blir så framgångsrikt som det förtjänar.