Bygg starkare affärsrelationer

Att ha ett bra bemötande är A och O då du ska etablera nya affärskontakter. Därför kan det vara en bra idé att föra en dialog på arbetsplatsen kring vad som är ett konstruktivt social beteende. Här får du några generella råd för hur du kan göra ett gott första intryck.

 

Du får bara en chans att göra ett första intryck. Något som formar hela relationen. Inte minst inom affärsvärlden är dessa snabba sekunder enormt viktiga. Hur ser kundbemötandet ut på ert företag? Kom ihåg – även sanna människokännare kan vara omedvetna om sina egna sociala ovanor. Därför kan det vara en bra idé att reflektera i grupp över hur bemötandet kan förbättras – och att ta hjälp av en expert på ämnet. En föreläsning om bemötande och etikett kan vara en rolig och lärorik upplevelse – där du och dina medarbetare kan växa och utvecklas tillsammans.

 

Här är några generella råd för hur du bemöter en kund eller kollega på ett konstruktivt sätt:

 

Lyssna mer. Du har bara en mun, men två öron. Ditt lyssnande och pratande borde stå i proportion till det. Genom att lyssna och ställa frågor visar du att du är intresserad och ödmjuk – du minimerar samtidigt risken för missförstånd. Varför ska du berätta för personen vad denne behöver – innan du ens hört hur hen formulerar problemet/möjligheten själv? Det är viktigt att lämna utrymme åt motparten i ett första möte – istället för att själva försöka fylla tomrummet på grund av nervositet.

 

Kommunicera med mer än ord. Man brukar säga att ungefär 7 procent av vår interaktion hänger på vad vi säger. Resten utgörs av kroppsspråk och tonläge. Redan under antiken hade man tagit vara på den här kunskapen – och inom retorikens fält talas det fortfarande om ”actio” som själva kärnar av framförandet. Actio kan i sin tur delas in i tre underkategorier: mimik (minspel), prosodi (uttal, ton, tempo och röstläge) och gestik (gester, kroppsspråk, skratt och tårar). Kom ihåg att börja med ett fast handslag, att prata lugnt och behagligt, och att behålla ögonkontakt – utan att bli för intensiv. Några saker du ska undvika är att: fingra nervöst på saker i din närhet, att vara blickstilla, att ha dålig hållning, och att glömma bort att le. Det är också viktigt att ditt kroppsspråk matchar vad du säger.

 

Bedöm situationen. En viktig punkt – det som fungerar i ett sammanhang fungerar inte nödvändigtvis i ett annat. Det finns inget magiskt heltäckande recept för social interaktion. Fokusera på vem du pratar med – finns det, till exempel, kulturella aspekter att ta hänsyn till? Med det sagt är det alltid bra om du försöker vara så ärlig mot dig själv, och människorna runt dig, som möjligt. Du kan aldrig vara någon annan än vem du är utan att framstå som falsk och opålitlig. Folk uppskattar dessutom andra människor som är öppna och bjuder på sig själva – i alla fall till en viss gräns.

 

Sociala färdigheter – viktigare än något annat

 

En studie som utfördes vid Harvard University visade att 85 procent av all framgång bygger på sociala färdigheter. Vi är villiga att förbise yrkesmässiga inkompetens, men inte social inkompetens. Vilket naturligtvis inte betyder att vi inte ska värdesätta skicklighet på andra områden – eller slarva i hopp om att ändå kunna bli ursäktade – men det kan ge oss en uppfattning om vikten av rätt bemötande.

 

Här kan du läsa mer om vikten av ett bra första intryck inom affärsvärlden.